ผู้เขียน หัวข้อ: โค้งสุดท้ายมาทำข้อสอบใว้เตรียมตัวสอบกันดีกว่ากับ ชมรมพัฒนาครูไทย ชุดที่ 3  (อ่าน 7431 ครั้ง)

plus minus reset

www.SOBKRU.NET

 • Jr. Member
 • **
 • กระทู้: 69

 • Level and Hp Level 6 : Exp 70%
  HP: 0.1%
  • ดูรายละเอียด
อนุเคราะห์แนวข้อสอบจาก  WWW.SOBKRU.NET    WWW.KROOCLUB.COM
WWW.TYMUFC.BLOGSPOT.COM
และเตรียมพบกับโปรแกรมติวสอบโค้งสุดท้ายก่อนสอบ  087-9897389

21.  ครูวิชิตได้รับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติหน้าที่แต่ครูวิชิตเห็นว่าการปฏิบัติตามคำสั่งจะทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการครูวิชิตจึงทำหนังสือเสนอความเห็นถึงผู้บังคับบัญชา แต่ผู้อำนวยการกลับสั่งการกลับมาเหมือนเดิม  ครูวิชิตควรทำอย่างไร
     ก. ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งเพื่อรักษาประโยชน์ของทาง  ราชการ
     ข. ร้องเรียนไปยังต้นสังกัดให้สอบสวนผู้อำนวยการ
     ค. เสนอความเห็นเป็นหนังสือถึงผู้บังคับบัญชา
         ภายใน  7  วันอีกครั้ง
     ง. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
22.  ครูสมยศข้ามพรมแดนไปเล่นการพนันที่เกาะกงแล้วเสียไม่มีเงินชำระหนี้สินจึงถูกจับตัวไว้ทำให้ขาดราชการ  16  วันติดต่อกันครูสมยศจะถูกลงโทษสถานใด
     ก. จำคุก  3  ปี
     ข. ตัดเงินเดือน  10%    2  เดือน
     ค. ลดขั้นเงินเดือน  3  ขั้น
     ง. ปลดออกหรือไล่ออก
23.  โทษทางวินัยมีกี่สถาน
     ก.  7  สถาน
     ข.  6  สถาน
     ค.  5  สถาน
     ง.  4  สถาน
24.  ครูวิมลครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ  ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดวินัยไม่ร้ายแรง กรณีนี้ผู้ใดเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรง
     ก. ผู้อำนวยการสถานศึกษา
     ข. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
     ค. ประธาน อ.ก.ค.ศ.
     ง. ประธานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
25.  การกระทำผิดวินัยร้ายแรงกรณีใดที่ผู้มีอำนาจตามมาตรา  53  ไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
     ก. ครูประชา  ศาลฎีกาตัดสินจำคุกคดีอาญา 2 ปี
     ข. ครูชลธิชา ถูกผู้ปกครองนำเทปบันทึกเสียงขณะ ดูถูกเหยียดหยามเด็กชายสมบัติมาแสดงต่อ
 ผู้บังคับบัญชา
     ค. ครูทรงพล  ถูกศาลฎีกาตัดสินให้ชดใช้หนี้สินแก่จ้าทุกข์คดีทางแพ่ง  2.5  ล้านบาท
     ง. ข้อ ก. ข. และ ค. ถูกต้อง

26.  ครูศศิกร  ครูผู้ช่วย ขอลาออกจากราชการ แต่ผู้อำนวยการโรงเรียนเห็นว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและโรงเรียนยังขาดครู รวมทั้งยังไม่สิ้นปีการศึกษา  กรณีนี้ผู้อำนวยการโรงเรียนมีอำนาจยับยั้งการลาออกได้กี่วัน
     ก.  180  วัน
     ข.  90  วัน
     ค.  60  วัน
     ง.  ไม่มีอำนาจยับยั้งการลาออก
27.  ครูอนันต์  ครู มีวิทยฐานะครูชำนาญการ        ถูกเพิกถอนใบประกอบวิชาชีพครู  ท่านในฐานะผู้บริหารจะดำเนินการอย่างไร
     ก. สั่งให้ไปเป็นลูกจ้างชั่วคราว
     ข. สั่งเปลี่ยนตำแหน่ง
     ค. สั่งให้ออกจากราชการ
     ง. รายงานให้สำนักงานเขตพื้นที่ทราบ
28.  ครูรสริน ครู  มีวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ ถูกลงโทษทางวินัยลดขั้นเงินเดือน  กรณีนี้ครูรสรินจะขออุทธรณ์ต่อใคร
     ก. อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ภายใน 30 วัน
     ข. อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ภายใน 45 วัน
     ค. ก.ค.ศ. ภายใน 30 วัน
     ง.  ก.ค.ศ.  ภายใน 45 วัน
29.  ครูบัญชา ถูกสั่งลงโทษทางวินัย ไล่ออกจากราชการ กรณีนี้ครูบัญชาจะขออุทธรณ์ต่อใคร
      ก. อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ภายใน 30 วัน
      ข. อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ภายใน 45 วัน
      ค. ก.ค.ศ.  ภายใน 30 วัน
      ง.  ก.ค.ศ. ภายใน 45 วัน
30.  วิชัยรองผู้อำนวยการสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ไม่มีสิทธิจะได้รับเงินวิทยฐานะในอัตราใด
     ก.  3500  บาท
     ข.  9900  บาท
     ค.  15600  บาท
     ง.  5600  บาทwww.SOBKRU.NET

 • Jr. Member
 • **
 • กระทู้: 69

 • Level and Hp Level 6 : Exp 70%
  HP: 0.1%
  • ดูรายละเอียด
การบริหารเป็นศาสตร์และศิลป์

เราสอนให้คุณรู้จักหาปลา    ไม่ใช่เพียงนำปลามาให้คุณ  คุณจะรู้ในสิ่งที่เรารู้
เราสอนให้คุณช่ำชองการทำข้อสอบ  ไม่ใช่เพียงทำได้   แต่เห็นแล้วยิ้ม   ยิ้มแล้วทำได้ง่าย
ด้วยทีมงานที่คร่ำหวอดกับการสอบผู้บริหารมายาวนาน  บ่มเพาะประสบการอย่างโชคโชน

เตรียมพบกับโปรแกรมที่สุดแห่งปี  ก่อนสอบ  มกราคมนี้

ตรวจสอบรายละเอียดที่ WWW.SOBKRU.NET  หรือ โทร 087-9897389
ty

 • Sr. Member
 • ****
 • กระทู้: 414

 • Level and Hp Level 16 : Exp 48%
  HP: 0.1%
  • ดูรายละเอียด
เงินชดเชยค่าพาหนะตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการกรณีนำรถจักรยานไปราชการข้อใดถูกต้อง
ก. 1  บาท
ข.  2  บาท
ค. 3  บาท
ง. ไม่ได้รับการชดเชย

สำรองที่นั่ง 089-0954409  087-9897389  และ  089-2042943

ลิงค์ความรู้  ฟรีเอกสาร   การแลกเปลี่ยน  ที่มีคุณภาพ

 http://krooclub.com

www.sobkru.net

http://tymufc.fix.gs/

www.tymufc.blogspot.comhttp://tymufc.blogspot.com/                            http://tymufc.fix.gs/

ty

 • Sr. Member
 • ****
 • กระทู้: 414

 • Level and Hp Level 16 : Exp 48%
  HP: 0.1%
  • ดูรายละเอียด
ชมรมพัฒนาครูไทย จัดโปรแกรมเตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษา ภาค ก  ทุกจุดจัดครั้งสุดท้ายแล้วครับ....ไม่มีจัดอีกแล้วครับ
24-25 มีนาคม 2555 โรงแรมเวล  อำเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม
31 มีนาคม-2 เมษายน 2555 โรงแรมสยามธานี  อำเภอเมือง  จังหวัดสุราษฎร์ธานี
5-7 เมษายน 2555 โรงแรมดิไอยรา  อำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา
5-7 เมษายน 2555 โรงแรมอุดรโฮเตล  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี
10-12 เมษายน 2555 โรงแรมเทพนคร  อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์
10-12 เมษายน 2555 โรงแรมเพชรเกษม  อำเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร์
20-22 เมษายน 2555 โรงแรมไดอิชิ  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา
สำรองที่นั่ง  089-0954409     089-2042943    และ  087-9897389   
ลิงค์ความรู้  ฟรีเอกสาร   การแลกเปลี่ยน  ที่มีคุณภาพ

 http://krooclub.com

www.sobkru.net

http://tymufc.fix.gs/

www.tymufc.blogspot.com« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 23 มีนาคม 2012, 05:15:26 PM โดย ty »
http://tymufc.blogspot.com/                            http://tymufc.fix.gs/

ty

 • Sr. Member
 • ****
 • กระทู้: 414

 • Level and Hp Level 16 : Exp 48%
  HP: 0.1%
  • ดูรายละเอียด
28-29 มกราคม 2555 พบกันที่โรงเรียนวัดเทพศิรินทร์  เขตป้อมปราบศรัตรูพ่าย  กรุงเทพมหานคร

พบกับทีมงานคุณภาพที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในประเทศขณะนี้http://tymufc.blogspot.com/                            http://tymufc.fix.gs/

ty

 • Sr. Member
 • ****
 • กระทู้: 414

 • Level and Hp Level 16 : Exp 48%
  HP: 0.1%
  • ดูรายละเอียด
ข้อสอบที่ไม่มีใครเหมือน..และไม่เหมือนใคร...เรียนรู้จากการสอบปี 50  มาหาคำตอบกับเราhttp://tymufc.blogspot.com/                            http://tymufc.fix.gs/

ty

 • Sr. Member
 • ****
 • กระทู้: 414

 • Level and Hp Level 16 : Exp 48%
  HP: 0.1%
  • ดูรายละเอียด
พลวัตรขั้นเทพ  เชิญพบกับเราhttp://tymufc.blogspot.com/                            http://tymufc.fix.gs/

ty

 • Sr. Member
 • ****
 • กระทู้: 414

 • Level and Hp Level 16 : Exp 48%
  HP: 0.1%
  • ดูรายละเอียด
จัดหนักๆโค้งสุดท้าย...โรงเรียนเทพศิรินทร์  กรุงเทพ  ครับhttp://tymufc.blogspot.com/                            http://tymufc.fix.gs/

ty

 • Sr. Member
 • ****
 • กระทู้: 414

 • Level and Hp Level 16 : Exp 48%
  HP: 0.1%
  • ดูรายละเอียด
ข้อสอบล้วนๆ  ผ่านการคัดสรรอย่างดีhttp://tymufc.blogspot.com/                            http://tymufc.fix.gs/

ty

 • Sr. Member
 • ****
 • กระทู้: 414

 • Level and Hp Level 16 : Exp 48%
  HP: 0.1%
  • ดูรายละเอียด
ข้อสอบ..สำหรับ..ปราบโคตรเซียน..ออกข้อสอบ..เป็นไง..มาหาคำตอบกับเราhttp://tymufc.blogspot.com/                            http://tymufc.fix.gs/

ty

 • Sr. Member
 • ****
 • กระทู้: 414

 • Level and Hp Level 16 : Exp 48%
  HP: 0.1%
  • ดูรายละเอียด
วันที่ 4-5 จัดหนักที่โรงแรมอุดรโฮเตล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานีhttp://tymufc.blogspot.com/                            http://tymufc.fix.gs/

ty

 • Sr. Member
 • ****
 • กระทู้: 414

 • Level and Hp Level 16 : Exp 48%
  HP: 0.1%
  • ดูรายละเอียด
ข้อสอบของจริง  มาหาที่ชมรมพัฒนาครูไทยhttp://tymufc.blogspot.com/                            http://tymufc.fix.gs/

ty

 • Sr. Member
 • ****
 • กระทู้: 414

 • Level and Hp Level 16 : Exp 48%
  HP: 0.1%
  • ดูรายละเอียด
คุณภาพเหนือคุณภาพhttp://tymufc.blogspot.com/                            http://tymufc.fix.gs/

ty

 • Sr. Member
 • ****
 • กระทู้: 414

 • Level and Hp Level 16 : Exp 48%
  HP: 0.1%
  • ดูรายละเอียด
http://tymufc.blogspot.com/                            http://tymufc.fix.gs/

ty

 • Sr. Member
 • ****
 • กระทู้: 414

 • Level and Hp Level 16 : Exp 48%
  HP: 0.1%
  • ดูรายละเอียด
http://tymufc.blogspot.com/                            http://tymufc.fix.gs/