ผู้เขียน หัวข้อ: แนวข้อสอบสมรรถนะทางการบริหาร โดย www.kruyai.com  (อ่าน 22797 ครั้ง)

plus minus reset

CHEMTEC

 • Full Member
 • ***
 • กระทู้: 161

 • Level and Hp Level 10 : Exp 25%
  HP: 0.3%
  • ดูรายละเอียด
แนวข้อสอบสมรรถนะทางการบริหาร โดย www.kruyai.com
« เมื่อ: 16 กุมภาพันธ์ 2012, 09:11:14 PM »
1.   การบริหารที่ดีที่สุดเป็นการบริหารเพื่อการเรียนรู้ สัมพันธ์กับสมรรถนะใด
ก. มุ่งผลสัมฤทธิ์ ;D               ข. บริการที่ดี
ค. คิดวิเคราะห์สังเคราะห์            ง. พัฒนาศักยภาพบุคลากร
ติดตามรายละเอียดต่อได้ที่ www.kruyai.com หรือที่ 081-2624182« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 28 เมษายน 2012, 09:17:34 PM โดย CHEMTEC »

dumdum

 • Newbie
 • *
 • กระทู้: 2

 • Level and Hp Level 1 : Exp 40%
  HP: 0.1%
  • ดูรายละเอียด
Re: แนวข้อสอบสมรรถนะทางการบริหาร โดย www.kruyai.com
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 16 กุมภาพันธ์ 2012, 10:42:21 PM »
ตอบ ข้อ ก ;D
pong75

 • Newbie
 • *
 • กระทู้: 15

 • Level and Hp Level 3 : Exp 18%
  HP: 0.1%
  • ดูรายละเอียด
Re: แนวข้อสอบสมรรถนะทางการบริหาร โดย www.kruyai.com
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 17 กุมภาพันธ์ 2012, 08:55:25 PM »
ตอบ ข้อ ค การวิเคราะห์และสังเคราะห์
CHEMTEC

 • Full Member
 • ***
 • กระทู้: 161

 • Level and Hp Level 10 : Exp 25%
  HP: 0.3%
  • ดูรายละเอียด
Re: แนวข้อสอบสมรรถนะทางการบริหาร โดย www.kruyai.com
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 19 กุมภาพันธ์ 2012, 06:23:40 AM »
1.   สิ่งที่ผู้บริหารยุคปฏิรูปการศึกษารอบสองควรยึดมั่นในการปฏิบัติที่สำคัญที่สุดคืออะไร
ก.    นโยบาย ;D            ข.  ระเบียบกฏหมาย
ค.    ความถูกต้องโปร่งใส            ง.  ความยุติธรรม
2.   หลักในการบริหารที่ดี ในยุคการบริหารการเปลี่ยนแปลง ควรเป็นอย่างไร
ก.   มุ่งงาน                ข.  มุ่งคน
ค.    มุ่งคน/มุ่งงาน            ง.  มุ่งยุทธศาสตร์ ;D
3.   เหตุผลที่ต้องมีการวินิจฉัยองค์การคืออะไร
ก.    ทำงานตามหลักการบริหารงาน
ข.   ทำให้แก้ปัญหาได้ถูกจุด ;D
ค.   เพื่อกำหนดเป้าหมายการทำงาน
ง.   เพื่อรองรับการประเมินภายนอกโดย สมศ.
4.   ข้อใดไม่สอดคล้องกับการวิเคราะห์บริบทของผู้บริหารสถานศึกษา
ก.    การกำหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจของสถานศึกษา
ข.   การกำหนดแผนยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา
ค.   การนำแผนยุทธศาสตร์ของสถานศึกษาไปสู่การปฏิบัติ
ง.   การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน ;D
5.   คำกล่าวที่ว่า “การนำองค์การ ควรมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ” ควรนำข้อมูลจากไหนมาใช้ในการปรับปรุง
ก.    ข้อมูลจากผลการประเมินทบทวนผลการดำเนินงาน ;D
ข.   ข้อมูลจากการประเมินภายนอกสถานศึกษา
ค.   ข้อมูลจากการรายงานตนเองของครูผู้สอน
ง.   ข้อมูลจากการประเมินคุณภาพสถานศึกษา« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 17 มีนาคม 2012, 08:06:16 AM โดย CHEMTEC »

tou

 • Newbie
 • *
 • กระทู้: 7

 • Level and Hp Level 2 : Exp 25%
  HP: 0.1%
  • ดูรายละเอียด
Re: แนวข้อสอบสมรรถนะทางการบริหาร โดย www.kruyai.com
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 23 กุมภาพันธ์ 2012, 09:21:42 AM »
1.ข.ระเบียบกฎหมาย
2.ง.ยุทธศาสตร์
3.ค.กำหนดเป้าหมายการทำงาน
4.ง.ติดตาม ตรวจสอบ
5.ง.ประเมินคุณภาพสถานศึกษา
         เดานะครับ
kruaaf

 • Newbie
 • *
 • กระทู้: 1

 • Level and Hp Level 1 : Exp 20%
  HP: 0.1%
  • ดูรายละเอียด
Re: แนวข้อสอบสมรรถนะทางการบริหาร โดย www.kruyai.com
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 29 กุมภาพันธ์ 2012, 05:35:46 PM »
1.ก 2. ง 3.ข 4.ง 5.ก 8) ;D
CHEMTEC

 • Full Member
 • ***
 • กระทู้: 161

 • Level and Hp Level 10 : Exp 25%
  HP: 0.3%
  • ดูรายละเอียด
Re: แนวข้อสอบสมรรถนะทางการบริหาร โดย www.kruyai.com
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 17 มีนาคม 2012, 08:14:51 AM »
วันนี้ได้พักผ่อนหลังจากเหน็ดเหนื่อยมาหลายสัปดาห์ แดด ดี อากาศเย็นสบาย เลยมาตอบโจทย์ที่โพสต์ไว้นานแล้วครับ
ครูแอ๊ฟ(ถ้าสะกดไม่ผิด) เคยเจอกันที่ไหนนอ ได้เต็มเลย
การสอบผู้บริหารกลับมามีการเคลื่อนไหวอีกครั้ง หลังจากอบรมและมีการแต่งตั้งครั้งล่าสุด คงได้เห็นประกาศรับสมัครอีกครั้ง ยุคนี้อะไรๆๆ ก้อเปลี่ยนเร็ว และบ่อย แต่ก้อดีช่วงปิดเทอมหน้าร้อน ได้พักอ่านหนังสือเต็มที่กันทุกท่าน กับบรยากาศปีใหม่แบบไทยๆๆ ปีนี้คงสนุกเหมือนทุกๆๆปีน่ะครับ
วันที่ 24-25 มีนาคมนี้ ใครสนเตรียมสอบกับ CHEMTEC อย่าลืมมาพบกันที่ รร.เวลล จ.นครปฐมน่ะครับ แน่นอน 
CHEMTEC

 • Full Member
 • ***
 • กระทู้: 161

 • Level and Hp Level 10 : Exp 25%
  HP: 0.3%
  • ดูรายละเอียด
Re: แนวข้อสอบสมรรถนะทางการบริหาร โดย www.kruyai.com
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 17 มีนาคม 2012, 10:02:34 AM »
6.   โครงการใดเป็นมาตรการส่งเสริม อัตตลักษณ์
ก.   โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
ข.   โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ค.    โครงการส่งเสริมครูภูมิปัญญาในการจัดการเรียนรู้หลักสูตรท้องถิ่น
ง.     โครงการส่งเสริมคุณธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์  ;D
7.   การสร้างหน่วยงานแห่งความเป็นเลิศ โดยผลลัพธ์ที่ได้ประกอบด้วยส่วนสำคัญอะไรบ้าง
ก.   ผลผลิต ผลกำไร การสร้างความพึงพอใจต่อผู้รับบริการ ;D
ข.   การเรียนรู้ของบุคคล ภาวะผู้นำ ผู้มีส่วนได้เสีย
ค.   นโยบาย ความพึงพอใจของผู้รับบริการ วิธีการที่ดีกว่า
ง.   ผลงาน วัฒนาธรรม ทีมงาน
8.   ผู้บริหารควรมีการประเมินสถานการณ์ ทางสังคมในปัจจุบันว่ามีผลกระทบกับผู้เรียนอย่างไร รวมถึงการนำผลการศึกษามาพิจารณาสำหรับการพัฒนาผู้เรียน แสดงว่าผู้บริหารแสดงสมรรถนะใดมากที่สุด
ก.    มุ่งผลสัมฤทธิ์            ข.  บริการที่ดี
ค.    วิเคราะห์/สังเคราะห์ ;D            ง.  มีวิสัยทัศน์
9.   ผู้อำนวยการโรงเรียนแห่งหนึ่ง บริหารโรงเรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน(SBM) แสดงว่า ผู้อำนวยการโรงเรียนนี้มีสมรรถนะใดมากที่สุด
ก.    มุ่งผลสัมฤทธิ์ ;D
ข.   บริการที่ดี
ค.   การสื่อสารและจูงใจ
ง.   มีวิสัยทัศน์
10.   ผู้บริหารสถานศึกษายุคปฏิรูป หมายถึงข้อใด
ก.   ผู้ที่เอาใจใส่ละส่งเสริมผู้เรียนตามความถนัดและสามารถ
ข.   ผู้ที่สามารถนำพาสถานศึกษาผ่านการประเมินของ สมศ. รอบสามได้ ;D
ค.   ผู้ที่สามารถสร้างขั้นตอนการทำงานในองค์กรได้อย่างเป็นระบบ
ง.   ผู้ที่สามารถระดมทรัพยากรมาใช้ในการศึกษาได้โดยไม่พึงงบประมาณอย่างเดียว« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 31 มีนาคม 2012, 07:37:01 AM โดย CHEMTEC »

pong75

 • Newbie
 • *
 • กระทู้: 15

 • Level and Hp Level 3 : Exp 18%
  HP: 0.1%
  • ดูรายละเอียด
Re: แนวข้อสอบสมรรถนะทางการบริหาร โดย www.kruyai.com
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 19 มีนาคม 2012, 11:22:18 PM »
ข้อ 6  ตอบ ค โครงการส่งเสริมครูภูมิปัญญาในการจัดการเรียนรู้หลักสูตรท้องถิ่น
ข้อ 7  ตอบ ง ผลงาน วัฒนธรรม ทีมงาน
ข้อ 8  ตอบ ง มีวิสัยทัศน์
ข้อ 9  ตอบ ง มีวิสัยทัศน์
ข้อ 10 ตอบ ข ผู้ที่สามารถนำพาสถานศึกษาผ่านการประเมินของ สมศ. รอบสามได้
CHEMTEC

 • Full Member
 • ***
 • กระทู้: 161

 • Level and Hp Level 10 : Exp 25%
  HP: 0.3%
  • ดูรายละเอียด
Re: แนวข้อสอบสมรรถนะทางการบริหาร โดย www.kruyai.com
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 31 มีนาคม 2012, 07:39:35 AM »
เพิ่งกลับจาก อบรม ค.ศ. 3 ครับ โล่งหลาย ต่อไปนี้ลุยได้เต็มที่
ขอบคุณท่าน pong75 ที่ร่วมสนุก ต้องการคำอธิบายข้อใด mail ไปที่ chemnuww@hotmail.com น่ะครับ
CHEMTEC

 • Full Member
 • ***
 • กระทู้: 161

 • Level and Hp Level 10 : Exp 25%
  HP: 0.3%
  • ดูรายละเอียด
Re: แนวข้อสอบสมรรถนะทางการบริหาร โดย www.kruyai.com
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 31 มีนาคม 2012, 08:00:57 AM »
1. ประเทศใดจะเป็นประธานอาเซียนคนต่อไป
      ก. สิงค์โป                                  ข.  พม่า
      ค. มาเลเซีย                               ง.  ลาว

ของฝากจากอบรมฯ
CHEMTEC

 • Full Member
 • ***
 • กระทู้: 161

 • Level and Hp Level 10 : Exp 25%
  HP: 0.3%
  • ดูรายละเอียด
Re: แนวข้อสอบสมรรถนะทางการบริหาร โดย www.kruyai.com
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 02 เมษายน 2012, 02:40:29 PM »
11. เมื่อท่านเป็นผู้บริหารแล้วสั่งงานปรากฏว่าครูส่งงานไม่ทันหรือไม่สนใจส่งงานตามที่ท่านกำหนด ท่านจะมีวิธีการแก้ปัญหานี้อย่างไร
ก. กำหนดปฏิทินปฏิบัติงาน
ข. ใช้กระบวนการนิเทศภายใน
ค. โทรศัพย์ทวงงานเมื่อถึงกำหนดส่ง
ง. ตั้งทีมงานเจ้าภาพทวงงานตามกำหนด
CHEMTEC

 • Full Member
 • ***
 • กระทู้: 161

 • Level and Hp Level 10 : Exp 25%
  HP: 0.3%
  • ดูรายละเอียด
Re: แนวข้อสอบสมรรถนะทางการบริหาร โดย www.kruyai.com
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 10 เมษายน 2012, 08:06:43 PM »
12. หากโรงเรียนท่านมีนักเรียน 48 คนและได้รับแจกแทปเล็ตจำนวน 9 เครื่อง และท่านมีครูประจำการเอกประถมศึกษา จำนวน 2 คนท่านจะวางแผนการใช้เแท็ปเล็ตเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างไร
ก. จ้างวิทยากรภายนอก
ข. จ้างครูอัตราจ้างเอกคอมพิวเตอร์
ค. ส่งครูประจำการไปอบรมพัฒนา
ง.  ขอใช้ครูจากโรงเรียนใกล้เคียงโดยมีค่าตอบแทน
CHEMTEC

 • Full Member
 • ***
 • กระทู้: 161

 • Level and Hp Level 10 : Exp 25%
  HP: 0.3%
  • ดูรายละเอียด
Re: แนวข้อสอบสมรรถนะทางการบริหาร โดย www.kruyai.com
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: 18 เมษายน 2012, 04:34:26 PM »
13.   ข้อใดเป็นการบริหารด้วยกระดาษแผ่นเดี่ยว (one – page management)
ก.    การบริหารด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย
ข.   การบริหารด้วยงานวิจัยแผ่นเดียว
ค.   การบริหารด้วยแผนที่ยุทธศาสตร์
ง.   การบริหารแบบ TQM
CHEMTEC

 • Full Member
 • ***
 • กระทู้: 161

 • Level and Hp Level 10 : Exp 25%
  HP: 0.3%
  • ดูรายละเอียด
Re: แนวข้อสอบสมรรถนะทางการบริหาร โดย www.kruyai.com
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: 22 เมษายน 2012, 08:51:29 PM »
14.   หากท่านเป็นผู้บริหาร ท่านจะคัดเลือกแม่ครัวที่มีลักษณะอย่างไรมาทำอาหารกลางวันให้นักเรียน
ก.   ผู้ที่แต่งตัวสะอาด ถูกสุขอนามัย
ข.   ผู้ที่ทำอาหารอร่อย
ค.   ผู้ที่พูดจาไพเราะอ่อนหวาน
ง.   ผู้ที่มีจิตใจบริการ