ผู้เขียน หัวข้อ: เผยแพร่ผลงานวิชาการ : การพัฒนาชุดการเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  (อ่าน 642 ครั้ง)

plus minus reset

ChaiWBI ชัยมงคล เทพวงษ์

  • Newbie
  • *
  • กระทู้: 2

  • Level and Hp Level 1 : Exp 40%
    HP: 0.2%
    • ดูรายละเอียด
    • www.ChaiWBI.com
การพัฒนาชุดการเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  เรื่อง  การสร้างเว็บไซต์และการทำโครงงานเกี่ยวกับเว็บไซต์  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
The Development of the Electronic Learning Package in the Subject Area of Vocational and Occupational Technology on the topic of Website Creation and the Project-Based on the Website for Mathayom Suksa 5 Students of Navamindarajudis Matchim School

ผู้วิจัย : ชัยมงคล เทพวงษ์
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม

รายละเอียดที่ http://www.chaiwbi.com/2556pro/