ผู้เขียน หัวข้อ: เปิดรายชื่อสพท.และสถานศึกษาดีเด่น  (อ่าน 1589 ครั้ง)

plus minus reset

CHEMTEC

  • Full Member
  • ***
  • กระทู้: 161

  • Level and Hp Level 10 : Exp 25%
    HP: 0.3%
    • ดูรายละเอียด
เปิดรายชื่อสพท.และสถานศึกษาดีเด่น
« เมื่อ: 22 มกราคม 2012, 06:40:21 AM »
สกศ.จัดพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่ สพท. อปท. และสถานศึกษาดีเด่นทั่วประเทศ โดยระดับมัธยมต้นโรงเรียนสตรีวิทยา สวนกุหลาบวิทยาลัย และสามเสนวิทยาลัย คว้ารางวัลการบริหารจัดการดีเด่น ขณะที่โรงเรียนเอกชนบริหารจัดการดีเด่นเป็นของเซนต์โยเซฟคอนแวนต์ และมงฟอร์ตวิทยาลัย...
    ดร.เอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์ เลขาธิการสภาการศึกษา เป็นประธานมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และสถานศึกษาที่มีการบริหารจัดการดีเด่น ปีงบประมาณ 2553-2554 รวม 55 รางวัล
    ประเภทสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประเภทรางวัลการบริหารจัดการดีเด่น ประกอบด้วย
1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
5. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
6. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
7. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
8. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
    ประเภทรางวัลการบริหารจัดการดีมาก ประกอบด้วย
 1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
    ประเภทสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประเภทรางวัลการบริหารจัดการดีเด่น ประกอบด้วย
1. ระดับก่อนประถมศึกษา ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ และโรงเรียนเมืองนครราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
2. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้แก่ โรงเรียนสตรีวิทยา เขตพระนคร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เขตพระนคร และโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
3. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้แก่ โรงเรียนพรหมมานุสรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
    ประเภทสถานศึกษารางวัลการบริหารจัดการดีมาก ประกอบด้วย
 1. ระดับประถมศึกษา ได้แก่ โรงเรียนวัดบางตลาด (ยอดสวัสดิ์ประชาสรรค์) อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา และโรงเรียนวัดกลาง (ธรรมวิธานราษฎร์วิทยา) อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
2. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้แก่ โรงเรียนสตรียะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

    ประเภทสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาเอกชน ประเภทรางวัลการบริหารจัดการดีเด่น ประกอบด้วย
1. ระดับก่อนประถมศึกษา ได้แก่ โรงเรียนมารีวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี และโรงเรียนไผทอุดมศึกษา เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
2. ระดับประถมศึกษา ได้แก่ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม เขตสาทร และโรงเรียนอำนวยศิลป์ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
3. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้แก่ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
4. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้แก่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และประเภทรางวัลการบริหารจัดการดีมากระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้แก่ โรงเรียนอุดมศึกษา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
    ประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รางวัลการบริหารจัดการดีเด่น
1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
2. เทศบาลนครภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
3. เทศบาลเมืองตาก อำเภอเมือง จังหวัดตาก
4. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
5. เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
รางวัลการบริหารจัดการดีมาก
1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
3. เทศบาลเมืองลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
4. เทศบาลเมืองสกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
5. องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่
    สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเภทรางวัลการบริหารจัดการดีเด่น
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
2. ระดับก่อนประถมศึกษา ได้แก่ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต และโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านท่าหิน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
3. ระดับประถมศึกษา ได้แก่ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
4. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านบาเละฮิเล) อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส และโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
5. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้แก่ โรงเรียนเทศบาลเพชรวิทย์ อำเภอเมือง จังหวัดตาก
    
รางวัลการบริหารจัดการดีมาก
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทีปังกรการุณยมิตร อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
2. ระดับประถมศึกษา ได้แก่ โรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
3. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล 5 (พหลโยธินรามินทรภักดี) อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
    สถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร รางวัลการบริหารจัดการดีเด่น
1. ระดับก่อนประถมศึกษา ได้แก่ โรงเรียนซอยแอนเนกซ์ (กาญจนาภิเษก 2) สำนักงานเขตสายไหม และโรงเรียนแสงหิรัญวิทยา สำนักงานเขตลาดกระบัง
 2. ระดับประถมศึกษา ได้แก่ โรงเรียนมีนบุรี สำนักงานเขตมีนบุรี
3. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้แก่ โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ สำนักงานเขตบางเขน
4. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้แก่ โรงเรียนวิชูทิศ สำนักงานเขตดินแดง และ
รางวัลการบริหารจัดการดีมาก
1. ระดับประถมศึกษา ได้แก่ โรงเรียนประชานิเวศน์ สำนักงานเขตจตุจักร
2. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้แก่ โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ สำนักงานเขตบางบอน

    สถานศึกษาสังกัดเมืองพัทยารางวัลการบริหารจัดการดีมากระดับประถมศึกษา ได้แก่ โรงเรียนเมืองพัทยา 8 (พัทยานุกูล) อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี.
ข่าว;ไทยรัฐ