ผู้เขียน หัวข้อ: แบบฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ เรื่อง การแต่งคำประพันธ์ประเภทกลอนแปด  (อ่าน 5904 ครั้ง)

plus minus reset

สุพัตรา ฉิมแสง

  • Newbie
  • *
  • กระทู้: 1

  • Level and Hp Level 1 : Exp 20%
    HP: 0.1%
    • ดูรายละเอียด
ของครู สุพัตรา ฉิมแสง   
ครูชำนาญการ โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข                                                     

                                                           
หน่วยที่ ๑
                                                                           เรื่อง คำไวพจน์
                                                                 ใบความรู้หน่วยที่ ๑   เรื่อง คำไวพจน์
คำไวพจน์ คือ คำที่เขียนต่างกันแต่มีความหมายเหมือนกันหรือใกล้เคียง   กันมาก  เช่น  มนุษย์  กับ  คน  ,  บ้าน  กับ  เรือน  ,  รอ  กับ  คอย  ,  ป่า  กับ  ดง  ( พจนานุกรม,๒๕๔๖:๑๐๙๑ )
ดอกไม้
โกสุม บุปผา บุษบา กะบัง บุษบง กุสุม บุหงา บุหงัน สุมาลี พบู กรรณิกา มาลี มาลา มาลัย
นก
ปักษา สุโนก วิหค ทวิช บุหรง สกุณี ปักษี ชากร สกุณ สกุณา

                                                                 แบบฝึกทักษะที่ ๑.๑
                                                                    เรื่อง  คำไวพจน์


คำชี้แจง
ให้นักเรียนลากเส้นโยงคำที่มีความหมายเหมือนกัน

๑.  เทวดา                     กุมาร
   
๒. ช้าง                     พระพาย

๓.  เด็ก                     เทพ

๔.  ปลา                     กระบี่

๕.  ม้า                     กุญชร

๖.  ลม                     มัจฉา

๗.  ลิง                     ไพรี

๘.  ศัตรู                     อาชาไนย

๙.  พระจันทร์                  บุรี

๑๐. เมือง                     บุหลัน

                                                       แบบฝึกทักษะที่ ๑.๒
                                                         เรื่อง  คำไวพจน์
คำชี้แจง
ให้นักเรียนจับคู่คำที่มีความหมายเหมือนกับคำที่กำหนดให้
    โดยนำอักษรด้านขวามือเขียนลงในช่องว่างด้ายซ้ายมือ

๑.  ................น้ำ                   ก.  สาร              ไอยรา          หัตถี               กุญชร
   
๒. ................ช้าง                   ข.  ชลธาร         อุทก             วาริน            คงคา

๓.  ................พระพุทธเจ้า                ค.  นิศากร         รัชนี             โสม              ตาร

๔.  ................กษัตริย์                ง.  ระพิ              ระพี             ไถง               สุรีย์

๕.  ................ไฟ                                จ.  ชากร            บุหรง            ทวิช             สุโนก

 ๖.  ................พูด                                ฉ.  อรัญ             ชัฏ                พนาสณฑ์    พนาดร

๗.  ................พระอาทิตย์                   ช.  จักรพรรดิ     ราชา             บพิตร          อธิราช

๘.  ................ป่า                                ซ.  กล่าว            ธาตรี             จำนรรจา      วจี

๙.  ................นก                               ฌ.  พระทศพล   พระภควันต์  ตถาคต         พระชินสี

๑๐. ................พระจันทร์                     ญ.  อัคคี             เตโช             เพลิง             อัคนี

                                                                          แบบฝึกทักษะที่ ๑.๓
                                                                           เรื่อง  คำไวพจน์

คำชี้แจง ให้นักเรียนขีดเส้นใต้คำที่ไม่เข้าพวก
๑.  มุนี         ฤษี        ๖.  สินธพ         วิเชียร

       ธานี         ดาบส              มณี         พชระ

  ๒. นาคา         ภุชงค์        ๗.  อมร         บดินทร์

       ทีฆชาติ      อสูร              ขัตติยะ         ภูวไนย

  ๓.  บุหรง      รากษส        ๘.  อุทก         ชลสินธุ์

        อสูร         มาร              มาลัย         กระแสสินธุ์

  ๔.  เทพธิดา      เทวา        ๙.  เยาวมาลย์         อัปสร

        เทวี          อัปสร              นงพะงา         บังอร

  ๕.  อำไพ      หทัย        ๑๐. รัชนีกร         ศศิธร

        ฤดี         แด              ตะวัน         วราลี

                                                                         แบบฝึกทักษะที่ ๑.๔
                                                                           เรื่อง  คำไวพจน์
คำชี้แจง ให้นักเรียนนำคำมาเติมในช่องว่างให้มีความหมาย
เหมือนกับคำที่กำหนดให้
๑.  เด็ก         กุมาร        กุมารี   ...............   ดรุณ
   
๒. ตาย         สิ้นชีพ    ...............   มรณะ   มรณา

๓.  ช้าง         ไอยรา   คช      ...............   สาร

๔.  กราบไหว้      ...............   อภิวันท์   อภิวาท      สาธุ

๕.  งาม         ประไพ        วิไล      ลาวัณย์   ...............
   
๖.  ดวงตา                       นัยน์        นยนะ   ...............   นยนา

๗.  ใจ         ...............   มโน      ฤทัย      ดวงแด

๘.  กลางคืน      รัตต์        รัตติกาล   ...............   ค่ำ

๙.  แมลงผึ้ง      ภุมระ        ...............   ภุมรี      ภุมเรศ

๑๐. นักบวช      ...............   มุนี      ดาบส      นักพรต

                                                                 


« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 02 เมษายน 2012, 10:56:41 AM โดย สุพัตรา ฉิมแสง »